Budowa EG Detectora:

 • Obudowa sensora
 • Elastyczna sonda 42cm
 • Dioda alarmowa LED – czerwona
 • Dioda zasilania LED – zielona
 • Włącznik/wyłącznik zasilania (ON/OFF)
 • Gniazdo słuchawek
 • Pokrętło czułości
 • Uchwyt do mocowania sondy
 • Rękojeść
 • Komora baterii

EG Detector

EG Detector jest bardzo czułym urządzeniem przeznaczonym do wykrywania i lokalizacji nieszczelności instalacji i urządzeń gazowych oraz kontroli szczelności butli z gazem płynnym. Budowa miernika oparta jest na nowoczesnej technice mikroprocesorowej. Detektor spełnia wymagania stawiane tego typu urządzeniom w Unii Europejskiej. Posiada oznaczenie CE. Prosty sposób obsługi pozwala na szybkie i precyzyjne zlokalizowanie nieszczelności w instalacji gazowej. Elastyczna sonda o długości 42 cm umożliwia szybkie dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Urządzenie posiada akustyczno-optyczną sygnalizację wykrycia nieszczelności oraz pokrętło czułości pozwalające na punktowe wykrycie nawet niewielkich nieszczelności.
Miernik zasilany jest z trzech baterii alkalicznych 1,5V R14 typ C (w zestawie).
W zestawie otrzymują Państwo także pokrowiec oraz instrukcja użytkownika w języku polskim.

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 40 poz. 275 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 (w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów) urządzenie tego typu powinno znajdować się na wyposażeniu każdej stacji kontroli pojazdów.

 • Pokrętło czułości pozwalające na szybką i dokładną lokalizację nieszczelności.
 • Akustyczno-optyczna sygnalizacja wykrycia nieszczelności.
 • Szybki czas reakcji, poniżej dwóch sekund dla mniej niż 40% LEL.
 • Próg czułości 50 ppm (dla metanu).
 • Precyzyjny sensor półprzewodnikowy.
 • Możliwość podłączenia słuchawek.
 • Elastyczna sonda o długości 42 cm.

Parametry techniczne

Nazwa Opis
 Typ sensora  półprzewodnikowe
 Wykrywane gazy  gaz ziemny, metan LNG, mieszaniny metanu, propan LPG, mieszaniny propan – butan
 Próg czułości  50 ppm, metan
 Zakres temperatury pracy  0 ÷ 50 [°C]
 Alarm optyczno – akustyczny sygnał dźwiękowy o rosnącej częstotliwości wraz ze wzrostem stężenia gazu.

Załączany od 10% LEL dla metanu.Może być kalibrowany dla innych stężeń gazów.

 Temperatura przechowywania  -10 ÷ 55 [°C]
 Wilgotność  10 ÷ 90 [Rh] bez kondensacji
 Ręczna regulacja czułości  płynna
 Czas pracy baterii  ok. 8 godzin ciągłej pracy w zależności od rodzaju zastosowanych baterii
 Czas przygotowania do pracy  <5 min.
 Sposób próbkowania  ciągły
 Zasilanie  4,5 VDC (trzy baterie alkaliczne 1,5V R14 typ C)
 Wymiary  220 x 90 x 45 mm
 Długość sondy elastycznej  420 mm
 Waga  750 gram
 Oznaczenia  CE
 Gwarancja  2 lata
Related Projects